Aktuality:

Dětský maškarní ples

občané pro hošťálkovice, z.s.

Máme aktivní zájem o zlepšení kvality života v naší obci.
Chceme podporovat rozvoj Hošťálkovic, poklidné spolužití se sousedy a šťastný život obohacený nejrůznějšími kulturními a společenskými akcemi. 

Jsou-li i Vám tyto myšlenky trochu blízké, neváhejte a přidejte se k nám!

Více...

kandidáti pro volby 2018

Mgr. Jiří Jureček

Rodilý hošťálkovičan a současný starosta. Vystudoval pedagogickou fakultu Ostravské univerzity.  Je ženatý, má jedno školkou a dvě školou povinné děti. 


Více

BC. Kamila Mazurová

Hošťálkovice jsou místem, kde žije má rodina již od nepaměti. Moc bych si přála, aby tomu tak bylo po mnoho dalších generací, a proto mi není lhostejné, jak to v Hošťálkovicích vypadá.

Více

PAVLÍNA VOJTKOVÁ

Jsem Pavlína Vojtková, spoluzakladatelka Klubu rodičů, organizátorka prvních školních plesů jak v kulturním domě, tak následně v základní škole. Však mně znáte.


Více

MGR. Lucie Pudichová

Poznávat Hošťálkovice a přispívat ke společenskému životu v obci mám možnost díky hasičům a místní televizi. V tomto duchu bych se ráda aktivněji ...

Více

Ing. David Sýkora, Ph.D.

Narozen ve Zlíně. Po ukončení studia na Stavební fakultě VŠB-TU Ostrava se profesně věnoval projekční činnosti a inspekci nemovitostí...

Více

MGR. ELIŠKA BEDNÁŘOVÁ

Původem z Opavy, po dokončení studia na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně však již 8 rokem občan Hošťálkovic. Pracuji jako sociální pracovník.

Více

ADAM KRATOCHVÍL

Adam Kratochvíl je absolvent hlučínského gymnázia, nyní studuje Fakultu sociálních studií Ostravské univerzity.

Více

BC. Lenka Bosáková

Narodila jsem se v Ostravě. V Hošťálkovicích žiju 28 let.  Posledních 25 let pracuji v bankovním sektoru. 

Více

Bc. Tomáš Kolařík

Vystudoval obor Aplikovaná informatika na Fakultě elektrotechniky a informatiky - Vysoké školy báňské v Ostravě.
Je ženatý a má dvě děti.

Více

VOLEBNí PROGRAM

SENIOR „TAXI“ – z dotací EU a SMO připravujeme rozšíření našeho vozového parku o elektromobil, čímž pak náš stávající osobní automobil využijeme pro tuto službu naším seniorům.

Dům zahrádkářů = Dům služeb – zrekonstruujeme tento objekt a přesuneme zde knihovnu, poštu a další služby, které tak budou v důstojnějších a hlavně dostupnějších bezbariérových prostorech. Avšak při zachování činností Klubu zahrádkářů.

Nové chodníky – směrem na Lhotku, na Bobrovníky, na ul. Výhledy, Rynky 
 
Nové cyklostezky – do Bobrovníků, na Lipce směrem do Lhotky (propojení s Golf parkem) 

Nové dětské hřiště – na ul. Rynky, ve sportovním areálu, v horní části Hošťálkovic

Rozšíření parkovacích míst – rozšíříme parkování u hřbitova
(u bytového domu i točny autobusů), na ul. Hlavní a před naším kulturním domem Zklidnění automobilové dopravy v Hošťálkovicích – zóny 30 vč. dalších bezpečnostních opatření (nové svislé a vodorovné značení)

Příprava městských pozemků pro odprodej k výstavbě rodinných domů – zasíťování a stavba přístupové komunikace Opravy stávajících komunikací vč. majetkoprávních narovnání (Kozlůvka, Žleby, Lipka, Zimní, Mezi ploty, …)

Nový sběrný dvůr a technické služby – výstavba jednotného nového sběrného dvora se zázemím pro naše technické služby (rozšířením areálu o demolici zchátralého bývalého vodárenského zařízení)